Certifikácia

SPLŇUJEME NAJPRÍSNEJŠIE KRITÉRIA

 

Použitie PRÍRODNÉHO JÓDOVÉHO KONCENTRÁTU pre ľudí, jeho stabilita a hygienické požiadavky
potvrdzujú certifikáty vydané akreditovanými inštitúciami a laboratóriami v EÚ, a to:

 

Prírodný jódový koncentrát je v súlade s príslušnými slovenskými a EU potravinovými zákonmi pre označovanie BIO NATURAL

ANTIDOPING Antidopingová komisia Slovenskej republiky vyhlasuje, že výrobky IODICA sú vhodné pre športovcov

Produkty sú v súlade so štandardmi pre systém manažérstva kvality ISO 9001

Produkty s obsahom prírodného jódového koncentrátu sú vhodné z pohľadu HACCP pre všetky potravinárske podniky a iné odvetvia

DOPLŇUJÚCE CERTIFIKÁTY

  • Certifikát stability prírodného jódového koncentrátu vydaný spoločnosťou ANALPO, s.r.o. akreditované skúšobné laboratórium.
  • Osvedčenie o nezávadnosti prírodného jódového koncentrátu vydaný spoločnosťou ANALPO,s.r.o. akreditované skúšobné laboratórium.
  • Fakultná nemocnica, Interná klinika, Katedra preventívnej kardiológie vyhlasuje, že nápoje IODICA nemajú sekundárne nežiaduce účinky.

CERTIFIKÁCIA V OBLASTI OBNOVY EKOSYSTÉMU

Výrobky vyhovujú svojimi vlastnosťami a surovinovým zložením ustanoveniam platných predpisov

Rastový aktivátor, stimulátor a ochrana sú certifikované v súlade s ochranou VČELSTVA

Výrobky splňujú analýzu priemyselných hnojív, kompostov a procesu kontroly

Výrobky splňujú podporu trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva pre produkciu kvalitných a bezpečných potravín, krmív a surovín

Visit Us On InstagramVisit Us On Facebook