Spolupráca

SME OTVORENÍ ČESTNEJ SPOLUPRÁCI

 

Naším cieľom je KONTINUÁLNA SPOLUPRÁCA s:

VÝROBNÝMI
FIRMAMI

DISTRIBUČNÝMI
FIRMAMI

OBCHODNÝMI
FIRMAMI

A VLÁDAMI
Z KAŽDEJ KRAJINY

 

v RÔZNYCH OBLASTIACH SVETA na riešení nedostatku jódu pre všetkých ľudí bez rozdielov farby pleti, rasy a spoločenského postavenia.

Ponúkame spoločnostiam, ktoré majú na svojom vlastnom trhu inovatívny sklon a silu na to, aby vytvorili
výrobok alebo produktovú radu
založenú na našom prírodnom jódovom koncentráte
jednoduchým, rýchlym a nákladovo efektívnym spôsobom.

SME PRIPRAVENÍ AJ NA VAŠE NÁPADY

Využite významnú konkurenčnú výhodu na globálnom trhu,
na ktorom je nedostatok kvalitného jódu

Visit Us On InstagramVisit Us On Facebook